Alsecco Cup 5 Mistrzostwa Szczecina dla Dzieci w Pływaniu

Szanowni Państwo,header-3
W imieniu spółki Alsecco oraz Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie chcielibyśmy
serdecznie zaprosić Państwa szkołę do udziału kolejnej edycji zawodów:
V mistrzostwa Szczecina dla dzieci w pływaniu – Alsecco CUP.
Zawody odbędą się w piątek, 26 października 2018 r. Zgłoszenia zawodników przyjmować
będziemy do 30 września. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie:
www.zawody.alsecco.pl
Prosimy o możliwe szybkie potwierdzenie chęci uczestnictwa z uwagi na przygotowywane
zestawy startowe, nagrody oraz upominki dla opiekunów/nauczycieli.
Miejsce – pływalnia Floating Arena ul.Wąska 16, Szczecin
Program zawodów:
– godz. 10:00 – 10.30
weryfikacja zawodników
– godz. 10:30 – 11.00
rozgrzewka
– godz. 11.00
rozpoczęcie zawodów
– godz.11:30
w trakcie zawodów
zdjęcia z fotografem
– godz.13:00
Dekoracja zwycięzców,
wręczenie nagród
www.zawody.alsecco.pl
Konkurencje:
1 – 25 m grzbietem dziewcząt klas 3
2 – 25m grzbietem chłopców klas 3
3 – 25m grzbietem dziewcząt klas 4
4 – 25m grzbietem chłopców klas 4
5 – 25m grzbietem dziewcząt klas 5
6 – 25m grzbietem chłopców klas 5
7 – 25m kraulem dziewcząt klas 3
8 – 25m kraulem chłopców klas 3
9 – 25m kraulem dziewcząt klas 4
10 – 25m kraulem chłopców klas 4
11 – 25m kraulem dziewcząt klas 5
12 – 25m kraulem chłopców klas 5
13 – sztafeta 6×25 m mieszana
(3 dz + 3 chł) stylem dowolnym
www.zawody.alsecco.pl
Regulamin:
Reprezentacja szkoły może liczyć do 3 zawodników w każdej konkurencji.
Każdy zawodnik ma prawo do jednego startu indywidualnego oraz sztafety.
Uczniowie muszą posiadać umiejętność radzenia sobie na głębokiej wodzie
W Zawodach można uczestniczyć po uprzednim zgłoszeniu udziału na stronie
internetowej: www.zawody.alsecco.pl
Punktacja i nagrody:
W poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymują dyplomy, medale i nagrody
rzeczowe za zajęte miejsca 1- 3 oraz punkty dla drużyny wg regulaminu zawodów MKP
(wszyscy zawodnicy punktują ). Za 1-3 miejsce drużynowo szkoły otrzymują puchary.
Celem zawodów jest popularyzacja i
kształtowanie odpowiednich nawyków,
zmierzających do systematycznego uprawiania
różnorodnych form aktywności fizycznej,
promowanie pozytywnych efektów zdrowego,
sportowego stylu życia.
W zawodach biorą udział uczniowie
szczecińskich szkół podstawowych z klas 3 – 5
(klasyfikacja wg. klas, a nie roczników).
Z rywalizacji wykluczeni są zawodnicy zrzeszeni
w klasach sportowych pływackich i klubach
pływackich.
Uczniowie startujący w zawodach muszą
posiadać pisemną zgodę rodziców
z adnotacją o braku przeciwwskazań
medycznych – opiekunowie dostarczają
oświadczenia w biurze zawodów podczas
weryfikacji.
Miejski Klub Pływacki: tel. 91 423 32 81, e-mail: mkp@mkp.szczecin.pl
Alsecco: marketing@alsecco.szczecin.pl

Dodaj komentarz