Soboty Pływackie 2020r

indeks1

 

Z POWODU ZAMKNIĘCIA BASENU “FLOATING ARENA” ZAPLANOWANA NA DZIEŃ 14.03.2020

I RUNDA “SOBÓT PŁYWACKICH” NIE ODBĘDZIE SIĘ.

 

 

Soboty Pływackie 2020 – regulamin

Celem imprezy jest popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół podstawowych, a jej organizatorem jest Miejski Klub Pływacki i Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie. Pragniemy poprzez rywalizację sportową młodzieży niezrzeszonej w klubach i organizacjach sportowych propagować sport pływacki wraz z jego pozytywnymi aspektami zdrowotnymi, wychowawczymi i społecznymi. Impreza będzie rozgrywana cyklicznie na pływalni Szczecińskiego Domu Sportu (Floating Arena) przy ul. Wąskiej 16 w następujących terminach:

 • Szkoła Podstawowa:

Wiek 9, 10, 11 lat                                                                               Wiek 12,13,14 i 15 lat

(roczniki 2009, 2010, 2011)                                                  ( roczniki 2005,2006,2007, 2008)

 

            I runda:            14.03.2020                                                              04.04.2020

            II runda:          18.04.2020                                                              25.04.2020

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

W zawodach uczestniczą dzieci i młodzież w kategoriach wiekowych  9,10,11,12,13,14 i 15 lat. W każdej rundzie zostaną rozegrane następujące konkurencje:

 9, 10, 11 lat     (roczniki 2009, 2010 i 2011)

25m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców – tylko dzieci 11-letnie

25m kraulem dziewcząt i chłopców,

25m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców,

sztafeta mieszana 4x25m kraulem

 

12, 13,14 i 15 lat     (roczniki 2005,2006,2007, 2008)

50m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców,

50m kraulem dziewcząt i chłopców,

50m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców,

sztafeta mieszana 4x50m stylem dowolnym

 • Sztafeta jest reprezentacją szkoły, w skład której wchodzą 2 dziewczynki i 2 chłopców (bez względu na rocznik). Szkoła ma prawo wystawić jedną drużynę sztafetową.
 • Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
 • Nie dopuszcza się startu niezgodnie z kategorią wiekową, jak również poza konkursem.
 • Byli uczniowie z klas pływackich mają prawo startu w zawodach po upływie dwóch lat od zakończenia treningów.

 

PROGRAM:

 • Zgłoszenia do zawodów 9:30-10:30
 • Rozgrzewka 10:15-10:55
 • Rozpoczęcie zawodów 11:00

 

ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia do zawodów należy przesłać mailem na adres: ala.sekula@gmail.com lub mkp@mkp.szczecin.pl w formie listy imiennej zawodników, nazwą szkoły, rokiem urodzenia i konkurencjami, do których zawodnik zostaje zgłoszony najpóźniej do czwartku poprzedzającego zawody!!!

DOTYCZY TO WSZYSTKICH UCZNIÓW WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ STARTU
W ZAWODACH.

 • Weryfikację zgłoszeń należy dokonać w dniu zawodów w godzinach 9.30-10.30 w holu kawiarni „Floating Arena”. (nie wypisujemy kart startowych)
 • Opłata startowa wynosi 10 zł i uiszczana jest przez każdego zawodnika lub opiekuna w dniu zawodów. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów zawodów tj. opłata sędziów i sekretariatu zawodów, zakupu medali, dyplomów i pucharów.

 

NAGRODY:

 • Zwycięzcy poszczególnych konkurencji we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają medale za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy za sześć pierwszych miejsc.
 • Punktacja indywidualna: W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony i nagrodzony najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka na podstawie sumy punktów zdobytych w obu rundach zawodów. Punktację prowadzi się w następujący sposób: pierwszy zawodnik 30 pkt., drugi 28 pkt., pozostali kolejno o jeden pkt. mniej. (W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów bierze się pod uwagę wyższe miejsce zajęte przez zawodnika, a jeśli dalej jest remis wtedy liczy się lepszy czas uzyskany w danej konkurencji.)
 • Punktacja drużynowa: Szkoła, która zgromadzi największą ilość punktów ze startów indywidualnych i sztafet po wszystkich rundach otrzyma pamiątkowy puchar ufundowany przez Prezesa Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie. Sztafety punktowane są podwójnie.
 • Nagrodzeni zostaną również nauczyciele wychowania fizycznego odpowiedzialni za przygotowanie zawodników do startu.

 

Więcej informacji na temat imprezy można uzyskać w Miejskim Klubie Pływackim ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin, tel.\fax 91 422 93 82. Strona internetowa klubu www.mkp.szczecin.pl,
e-mail – mkp@mkp.szczecin.pl