Zachodniopomorska Liga Pływacka II runda.


Szczegóły wydarzenia

 • Date:

KOMUNIKAT

 

1.      Termin i miejsce zawodów:

1 lutego 2020 r Pływalnia CW Laguna ul. Wodnika 1 Gryfino Rozgrzewka godz.: 10:00 – 10:50

Rozpoczęcie zawodów 11:00

 

2.      Organizator:

 • Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki;
 • Kluby uczestniczące w zmaganiach „Zachodniopomorskiej Ligi Pływackiej ”
 • UKP Marlin
 • Urząd Miasta i Gminy Gryfino

 

3.      Przepisy techniczne:

 • Pływalnia długość – 25m;
 • Ilość torów – 6
 • temperatura wody – 27

·        Pomiar czasu – elektroniczny

 

 1. Zasady uczestnictwa:
  • Zawodnicy urodzeni 2009, 2010 i młodsi (dziewczęta i chłopcy);
  • Dopuszcza się do startu zawodników młodszych, pod warunkiem że zawodnik znajduje się w składzie drużyny (nie ma startów PK);
  • W zawodach startują reprezentacje klubów składające się z maksymalnie 24 osób w każdym roczniku (ich ilość może być mniejsza), 12 chłopców i 12
  • Każdy zawodnik może startować 2 razy indywidualnie i raz w sztafecie, podczas każdej rundy zawodów.

 

 1. Punktacja:

Indywidualna: nie prowadzi się punktacji indywidualnej w poszczególnych rundach (zawodach)

Sztafety: Klub może wystawić dowolną liczbę sztafet. Punkty do klasyfikacji drużynowej za sztafety zdobywa wyłącznie jedna (najlepsza) sztafeta z danego klubu. Jednocześnie na podium może stanąć tylko jedna (najlepsza) sztafeta z danego klubu. Sztafety mieszane bez

 

względu na płeć w dowolnej konfiguracji( np. 4 chłopców 3 dziewczynki i chłopiec). Młodszy rocznik nie może startować w sztafecie starszej.

Drużynowa: Punkty dla klubu zdobywają zawodnicy, którzy zajmą 2 najwyższe miejsca w każdej konkurencji zawodów.

Klasyfikacja końcowa:

 • Klasyfikacja indywidualna – zawodnik/czka musi zostać sklasyfikowany/a we wszystkich stylach podczas czterech rund (grzbietowy, klasyczny, dowolny, motylkowy i zmienny); dystans nie ma

(Wygrywa zawodnik najbardziej wszechstronny – suma punktów wielobojowych).

O wyniku końcowym decyduje suma punktów zdobytych przez danego zawodnika w: 5 konkurencjach (stylach) – dla rocznika starszego; 4 – dla rocznika młodszego. W przypadku gdy zawodnicy będą posiadali taką samą ilość punktów o zwycięstwie decyduje ilość miejsc wyższych!!!

 • Klasyfikacja drużynowa – Wygrywa drużyna która podczas 4 rund zdobędzie jak największą ilość punktów.

 

6.      Program zawodów:

 

 

  DZIEWCZĘTA     CHŁOPCY
1 100 m klasycznym (2009)   2 100 m klasycznym (2009)
3 50m grzbietowym (2010 i młodsi)   4 50m grzbietowym (2010 i młodsi)
5 100m dowolnym (2009)   6 100m dowolnym (2009)
7 100m zmiennym (2010 i młodsi)   8 100m zmiennym (2010 i młodsi)
9 200m zmiennym (2009)   10 200m zmiennym (2009)
11 Sztafeta      mieszana        4x50       m

zmiennym(2010)

  12 Sztafeta mieszana 4×50 m zmiennym

(2009)

 

10:00 – 10:50– rozgrzewka (rozgrzewka w wodzie w godzinach 10:00- 10:25 dla rocznika 2009 w godzinach 10:25-10:50 dla rocznika 2010 i młodsi)

10:50 Otwarcie zawodów

11:00 Start do pierwszej konkurencji:

7.      Zgłoszenia:.

 • Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020 drogą elektroniczną na e-mail: zawody@marlin-gryfino.pl. Zaproszenie do pobrania ze strony www.megatiming.pl . Skreślenia do dnia 30 stycznia po tym terminie opłata startowa wynosi zgodnie ze zgłoszeniem.

 

8.      Nagrody:

 • Medale za miejsca 1-3; dyplomy za miejsca 1-8 we wszystkich konkurencjach indywidualnych oraz dyplomy za miejsca 1-3 w sztafetach;

 

Nagrody po całej edycji (4 rundach):

 • Puchary dla zwycięskich klubów
 • Po 4 rundach zawodnicy sklasyfikowani na miejscach od 1 do 10 w punktacji ogólnej zostaną nagrodzeni;

 

9.      Koszty:

 • Koszty organizacji pokrywa

 

 • Opłata startowa 30 zł od zawodnika pokrywają poszczególne kluby, łącznie z gospodarzem każdej
 • Wszystkie należności płacowe płatne gotówką przed zawodami w biurze zawodów.
 • Z każdego wpisowego kwota wysokości 20 zł pozostaje w gestii organizatora poszczególnych rund, natomiast 10 zł z każdej rundy jest przeznaczona na zakup nagród indywidualnych dla najlepszych zawodników Zachodniopomorskiej Ligi Pływackiej wręczanych podczas rundy finałowej.