Wyniki zawodów GP Szczecina klas IV i V – 6.10.2016