Konto MKP Szczecin

Konto Miejskiego Klubu Pływackiego: ING Bank Śląski o/ Szczecin: 81 1050 1559 1000 0022 2781 3314