Składki członkowskie

             Informujemy, że od 1 lutego 2019 roku obowiązują nowe wysokości  składek zawodniczych za przynależność do Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie. W roku szkolnym 2020/2021 wysokość składki zawodniczej w klasie I SP wynosi 40 zł miesięcznie, a w pozostałych klasach i kategoriach wiekowych 80 zł miesięcznie.

Składkę należy opłacać do 25 dnia za dany miesiąc na konto bankowe MKP:

81 1050 1559 1000 0022 2781 3314

z podaniem imienia i nazwiska dziecka, szkoły i klasy do której uczęszcza.

Szczegóły i zasady opłacania składek znajdują się w zakładce:

                      Regulamin Miejskiego Klubu Pływackiego