Regulamin przyznawania stypendiów sportowych.

Obowiązuje od 01.01.2024.

1.Zarząd MKP Szczecin ustala następujące wysokości miesięcznego stypendium sportowego przyznawanego  za osiągnięcia indywidualne :

–  ZŁOTY MEDAL MP                                                                                             800  ZŁ BRUTTO

–  SREBRNY MEDAL MP                                                                                       600  ZŁ BRUTTO

–  BRĄZOWY MEDAL MP                                                                                      400  ZŁ BRUTTO

2.Stypendium jest przyznawane za JEDNO najwyższe osiągnięcie medalowe.

3.Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie przez Zawodnika co najmniej I klasy sportowej.

4.Posiadanie  przez Zawodnika klasy Mistrzowskiej podwyższa świadczenie o 200 zł brutto.

5.Stypendium jest przyznawane na okres od Letnich Mistrzostw Polski do Zimowych Mistrzostw Polski i odwrotnie.

6.Stypendium jest przyznawane na wniosek Trenera prowadzącego i na jego wniosek może być zawieszone częściowo lub całkowicie.

7.Wypłata stypendium następuję po zakończeniu miesiąca.

8.Wypłaty stypendiów będą realizowane zgodnie z możliwościami finansowymi Klubu.