Zasady przejścia do nowej grupy treningowej.

Regulamin przechodzenia zawodników do nowych grup treningowych

  1. Zawodnik ma prawo złożyć wniosek  do Rady Trenerów o zmianę grupy treningowej.

 

  1. Rada Trenerów w terminie 7 dni przekazuje opinię na temat wniosku

 

  1. Warunki jakie muszą być spełnione by zawodnik mógł zmienić grupę treningową:
  • – zgoda trenera prowadzącego
  • – zgoda trenera grupy „docelowej”
  • – zgoda Rady Trenerów