Wyniki Sprawdzianu Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej – roczniki 2009 – 2008 18.11.2020