Informacja o zmianie wysokości składki członkowskiej.