Informacje dotyczące wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2020 roku.

Biuro ds. Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przypomina, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2020 roku.

O stypendia mogą ubiegać się sportowcy, którzy (należy spełnić wszystkie poniższe kryteria):

 • są zrzeszeni w klubach lub stowarzyszeniach sportowych Pomorza Zachodniego,
 • stale zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • należą do kategorii wiekowej – młodzieżowiec lub junior, zgodnie z kryteriami określonymi
  przez System Sportu Młodzieżowego,

–    lub dla osób niepełnosprawnych – nie ukończyli 25 roku życia,

 • uprawiają dyscyplinę objętą programem Igrzysk Olimpijskich (Paraolimpijskich),

–    lub  objętą  systemem  współzawodnictwa  młodzieży  uzdolnionej  sportowo,  prowadzonym  przez

ministerstwo właściwe ds. Sportu,

 • legitymują się wybitnymi osiągnięciami sportowymi, tj.:

–   medal Mistrzostw Świata,

–   medal Mistrzostw Europy,

–   ZŁOTY medal Mistrzostw Polski.

 

Zasady składania wniosków o przyznanie stypendium:

 • wniosek składa właściwy klub, związek sportowy lub stowarzyszenie sportowe,
 • termin złożenia wniosku do 31 stycznia 2021 roku do godz. 15,30,
 • o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
 • wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Edukacji i Sportu

 1. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium, kwestionariusz osobowy zawodnika oraz szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są w załącznikach poniżej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze ds. Sportu Wydziału Edukacji
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które mieści się w Szczecinie, pl. Hołdu Pruskiego 8, pokój 33 oraz telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną:

 

Krzysztof Wika – Główny Specjalista w Biurze ds. Sportu, tel. 91 44 19 210 lub e-mail: kwika@wzp.pl

Hubert Riabinow – Kierownik Biura ds. Sportu, tel. 91 44 19 188 lub e-mail: hrabinow@wzp.pl.

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną osobiste dostarczanie wniosków jest niewskazane.

Leave a Comment