Walne Zgromadzenie Członków MKP Szczecin – 23.06.2016 r