Nowe władze w MKP Szczecin

W dniu 29.09.2021 odbyło się VI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków MKP Szczecin. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy zarząd i władze klubu. Prezesem MKP Szczecin został wybrany ponownie Ryszard Malec, a funkcje wiceprezesek powierzono: Alicji Sekule i Beacie Przasnek. W składzie Zarządu MKP oprócz wyżej wymienionych znaleźli się: Monika Łuszczek, Paweł Byner, Jakub Chuta, Jerzy Troszczyński.

Leave a Comment